Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Är det någon skillnad på ärtor och ärter?

Svar:

Båda pluralformerna ärter och ärtor används i tal och skrift. Formellt är ärter pluralformen för växten ärt (som ger ärtor), medan ärtor är plural till ärta, det vill säga de frön som ärtväxter producerar.

Formen ärtor är vanligare när man tänker på de enskilda fröna, medan ärter används som en kollektivbeteckning och syftar på exempelvis en portion. Utifrån det resonemanget heter det många ärtor respektive mycket ärter.

I mat- och livmedelssammanhang används dessa pluralformer omväxlande. Man kan se både Vi odlar flera sorters luktärter/luktärtor och Vi fick ärter/ärtor och fläsk till lunch.

Valet kompliceras av att pluraländelsen -or ofta uttalas -er. Många använder därför omvänt ändelsen -or i skrift för ord som uttalas med -er, i tron att det blir mer rätt. Exempelvis skriver många kollegor även om de säger kolleger. Det gör också att många alltid skriver ärtor för att de tror att ärter är en talspråksform.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej