Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Skriver man såtillvida, så tillvida eller så till vida?
Svar:
Man skriver det antingen i ett eller tre ord: såtillvida eller så till vida. Bägge skrivsätten är korrekta och mycket vanliga.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej