Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Jag undrar vad ordet salutogen betyder?
Svar:
Adjektivet salutogen betyder ’hälsofrämjande’.

Ordet första del går tillbaka på latinets salus, ’hälsa’, med böjningsstammen salut-. Ordets slut, som bygger på grekiskans -genes, ’född’ m.fl. betydelser, står här för innebörden ’som ger eller förorsakar eller framkallar eller alstrar’.

Några andra ord på -gen är allergen, ’som framkallar allergi’, och kryogen, ’som alstrar mycket låga temperaturer’.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej