Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Betyder flytta fram ett möte att man senarelägger eller tidigarelägger mötet?
Svar:
Tyvärr råder det inte enighet i bruket av flytta fram när det gäller en tidpunkt. En del menar ’senarelägga’ medan andra menar ’tidigarelägga’. Därför bör man vara försiktig med detta uttryck. Helst bör man komplettera med att ange tidpunkten eller annars får man välja ett annat uttryck.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej