Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Varifrån kommer formen Gudi i en Gudi behaglig gärning?
Svar:
Gudi är en fornsvensk form, närmare bestämt dativ singular, av Gud. Det lever kvar i en Gudi behaglig gärning och gudilov. Det kan sägas motsvara latinets Deo, som ju också är dativ singular.

På modern svenska skulle vi antagligen säga en för Gud behaglig gärning eller en gärning behaglig för Gud.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej