Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Finns det någon betydelseskillnad mellan diplom och certifikat?
Svar:
Det finns i grunden ingen skillnad mellan diplom och certifikat.

Certifikat betyder skriftligt intyg om viss uppnådd ställning eller kompetens spec. sådan som ger rätt att utöva viss verksamhet.

Diplom betyder intyg som utgör bevis på viss genomgången utbildning eller viss värdighet, ofta med något slags dekorativ utformning och med karaktär av informellare belöning

Det kan ändå vara så att det i praktiken uppstår en skillnad. Man kan tänka sig följande scenario. En utbildning på högskolenivå väljer certifierad som benämning på sin examen. Då anser en annan utbildningsinstitution, som inte är på högskolenivå men som ändå menar att den ger en relevant och god utbildning, att de måste markera sin examen med något epitet och väljer då diplomerad. Detta är förstås opraktiskt, eftersom det för utomstående inte är så lätt att förstå vari skillnaden ligger.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej