Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur ska man skriva om e-legitimationen – BankID, bank-ID eller bank-id?
Svar:
Bank-id kan användas både som en beskrivande benämning och som ett varumärke. Som en beskrivande benämning för en typ av elektronisk legitimation rekommenderar vi bank-id med små bokstäver och bindestreck. Motsvarigheten för mobiltelefon skrivs mobilt bank-id.

Om man syftar på varumärket och branschstandarden BankID, rekommenderar vi att man undviker logotypskrivning och i stället använder det normaliserade skrivsättet Bank-id, med stor begynnelsebokstav för att visa att det är ett namn. Exempel: ”Starta appen Bank-id på din mobiltelefon”. Om man vill lyfta fram funktionen i sig kan man också skriva elektronisk legitimation, e-legitimation eller e-legg.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej