Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Blir uttalet /flicker/ vanligare för flickor?

Svar:

Nej. I synnerhet yngre har i allt högre utsträckning det skriftnära uttalet /flickor/ /kvinnor/, och det hänger förstås ihop med en allmän tendens till ett mera skriftnära uttal. Vi har alltså i dag en situation som går på tvärs emot det man förväntar sig i språkliga sammanhang, nämligen att barn pratar ”ordentligare” än sina föräldrar!

I äldre tid var uttal med /-er/ det normala i synnerhet för vanliga ord. Uttalet med /-or/ tyckte man då lät konstlat och som om man läste innantill.

I äldre svenska sammansmälte uttalet av ändelsen /-or/ med ändelsen /-er/, precis som i danskan. Men den svenska skriften var konservativ, och i svenskan var man extra noga med att fortsätta att skriva or oavsett hur folk mestadels uttalade det. Det var i synnerhet under 1500- och 1600-talet viktigt att skriva på ett sätt som inte kunde uppfattas som danskt! Danmark var ju då fiende eller konkurrent om den politiska makten i Norden. Läs mer om -er-uttal av pluraländelser som stavas med -or.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej