Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad är den svenska stavningen av växten Catha edulis, som används som narkotika – khat eller kat ?
Svar:
I svenska texter har såväl kat, khat som qat förekommit. Av dessa representerar khat ett äldre sätt att återge arabiska ord med ett visst k-ljud. Det är därför olämpligt i dag. I vetenskaplig text i dag återges detta k-ljud med q, medan det i ord som tagits upp i svenskan oftast stavas k, som i kaffe, Koranen och kadi. Eftersom stavningen kat har etablerat sig i svenskt mediespråk, finns det ingen anledning att byta ut den mot qat.

Ordet bör uttalas stavningsenligt med långt a-ljud, rimmande på mat, inte på matt.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej