Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

En pensionerad kvinnlig professor – är hon professor emeritus eller professor emerita?

Svar:

Vi rekommenderar professor emeritus oavsett professorns kön. Vi förespråkar generellt hellre en form som används könsneutralt än dubbelformer för kvinnor och män.

Ordet emeritus är latin och betyder ’uttjänt’. Det används i svenskan i huvudsak om pensionerade professorer. I latinet är emeritus en maskulin form, böjd efter det i latinet maskulina professor. Lånord anpassas som regel efter det svenska språksystemet när de väl blivit en del av svenskan, och såväl professor som emeritus används i svenskan för både kvinnliga och manliga pensionerade professorer.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej