Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
I dag stod det knäpp tyst i tidningen. Går det att särskriva ordet så?
Svar:
Skrivningen knäpp tyst kan accepteras. I detta uttryck används substantivet knäpp adverbiellt, d.v.s. som en bestämning till det följande adjektivet tyst. Skrivsättet förutsätter att uttrycket uttalas med huvudbetoning på bägge orden.

Detta är inte ett exempel på otillåten särskrivning som i brun hårig sjuk syster, herr sandal, jätte rolig etc. Det är i stället fråga om ett mönster som har lång hävd i vissa uttryck. Andra exempel är kolsvart – kol svart; moltyst mol tyst; pinfärsk – pin färsk; ramsvart – ram svart; smockfull – smock full; smällfet – smäll fet; splitterny – splitter ny; spiknykter – spik nykter; stupfull – stup full.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej