Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur komparerar man adjektivet optimal? Kan man använda mer och mest?

Svar:

Ordet optimal betyder ’bästa möjliga, mest gynnsamma’. Det har i sin grundform en superlativbetydelse, vilket innebär att man inte behöver komparera det.

Vill man ändå komparera optimal kan man använda mer och mest: I vilt tillstånd kan fisken söka sig till en mer optimal temperatur och Den mest optimala lösningen är att vi river den gamla altanen och bygger en ny.

Mer optimal betyder här snarast bättre, medan mest optimal betyder att man väljer mellan två goda alternativ, men att ett alternativ är det bästa. Mer sällan förekommer komparativformerna optimalare och optimalast.

Även konstruktionen inte helt optimalt och långt ifrån optimalt förekommer. De innebär att något är ganska dåligt: Att springa och svettas i värmen är inte helt optimalt för mig just nu. Nej, det är faktiskt inte bra, långt ifrån optimalt.

 

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej