Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Ska man skriva ut http:// och www i webbadressinformation?
Svar:
För adresser som är inregistrerade med www går det bra att skriva (och säga) exempelvis bara riksdagen.se, i synnerhet när utrymmet är knappt. Skriver eller klistrar man in en sådan förkortad adress i moderna webbläsare kommer de automatiskt omvandla den till den fullständiga adressen med www.

Internetadresser kan i dag se ut på många olika sätt. När man har utrymme, och när det är viktigt att ange adressen exakt, bör man därför skriva ut den fullständiga adressen, dvs. den exakta adress som ska skrivas in i adressfältet: http://www.riksdagen.se.

Tidigare (fram till ca 2015) ansågs det bra att skriva ut www i adresser eftersom en del program då automatiskt kunde känna igen adressen som en webbadress och skapa en länk av den, men i takt med att www försvunnit i många adresser är det rådet inte längre giltigt. För offentlig sektor är i dag det allmänna rådet enligt Vägledning för webbutveckling att använda adresser utan www som så kallad primäradress, och en adress med säkert och krypterat https-prefix: https://si.se/, https://bolagsverket.se/.

Även underadresser kan ofta skrivas utan http://, https:// och www. För att göra sådana korta och smidiga i information kan det vara bra att använda så kallade kortadresser som fungerar parallellt med den egentliga adressen, som arbetsformedlingen.se/cv för https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Jobbansokan/Cv---sa-gor-du.html

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej