Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det boolsk eller boolesk när det handlar om logik, sökningar och så vidare?
Svar:
Eftersom den person som givit upphov till den här adjektivet hette Boole, så bör bokstaven e vara kvar när man lägger till adjektivändelsen sk. Men man brukar skriva adjektivet med liten bokstav: boolesk algebra, boolesk logik, boolesk variabel etc.

Uttalet av boolesk är /bo:lsk/.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej