Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Varför skriver man inte det nästa steget?

Svar:

Man skriver nästa steg. Trots att uttryck med nästa i fall som vi ses nästa vecka, vad blir nästa steg till sin innebörd är bestämda grammatiskt sett, så finns det inga yttre tecken på detta. Ingen framförställd artikel (den/det), ingen bestämd artikel fogad till substantivet. Man kan jämföra med den trevliga veckan, det stora steget.

Också samma uppför sig så här, och vanligen också följande och föregående: samma, följande, föregående vecka/steg.

Det finns inget särskilt skäl eller någon förklaring till varför det ska vara så, det bara är så.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej