Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Kan man använda formerna sån, nån och sen i skrift?

Svar:

De talspråkliga formerna sån, sånt, såna, nån, nåt och sen kan användas i skrift, framför allt om man vill spegla ett talat språk. I andra fall används vanligen formerna sådan, sådant, sådana, någon, något och sedan.

Vissa av formerna, som sen, sån, sånt, nåt, nån börjar så smått etablera sig i t.ex. tidningsprosa, medan andra, som nåra, fortfarande har mer karaktär av talspråksformer. Här kan man alltså spåra en förändring.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej