Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Ska man skriva Förintelsen – med stor bokstav – eller förintelsen – med liten?

Svar:

Grundregeln är att historiska händelser och perioder skrivs med gemena bokstäver, vilket framgår av Svenska skrivregler: ”Historiska händelser och perioder skrivs med liten bokstav: andra världskriget, trettioåriga kriget, franska revolutionen, de långa knivarnas natt, boxarupproret, slaget vid Hastings, stenåldern, medeltiden, tredje republiken, inkariket, romarriket.”

När det gäller denna historiska händelse, eller snarare skeende, alltså nazisternas folkmord på judarna, bör man enligt vår uppfattning dock överväga stor bokstav, eftersom det annars kan bli svårt att uppfatta vad det är som åsyftas. Den här benämningen skiljer sig från de benämningar som räknas upp i skrivreglerna genom att den inte innehåller något ord eller någon orddel som betecknar period eller historisk händelse (t.ex. rike, krig, slag, tid, ålder). För tydlighetens skull är det alltså rimligt att använda stor bokstav, särskilt när uttrycket förekommer mer lösryckt, d.v.s. utan andra hänvisningar till exempelvis andra världskriget. Det kan dock inte heller anses fel att följa grundregeln.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej