Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vad är rikssvenska, när uppstod den och var kommer den ifrån?

Svar:

Rikssvenskan eller, som man numera oftast säger inom språkvetenskapen, standardsvenskan har utvecklats ur dialekterna i landskapen kring Mälaren. Att det har blivit på detta sätt har med den historiska utvecklingen att göra: Sveriges politiska maktcentrum har ju länge varit knuten till denna del av landet, och därigenom har större prestige tillskrivits den språkform som talas där.

Man säger knappast nu längre att standardsvenska talas på en viss plats i landet. I stället räknar man med att det finns olika regionala former av standardsvenska. Man hör ju i regel om en person kommer från Göteborgstrakten, Östergötland, Gotland etc. även om personen talar standardsvenska. De regionala formerna av standardsvenska skiljer sig åt framför allt vad gäller uttalet, i synnerhet talets melodi och rytm. I fråga om ordförråd, syntax och ordböjning är standardsvenskan enhetligare. Och när det gäller dess skrivna form kan man nästan inte se någon geografisk skillnad.

Det är inte helt självklart när rikssvenskan uppstod. Redan under 1600- och 1700-talet fanns det personer som verkade för standardisering när det gällde stavning och ordböjning. Men först under 1800-talet och framför allt under 1900-talet kan man säga att detta blev en allmänt omfattad strävan.

Vid 1900-talets början växte en nytt ganska bokstavsenligt talspråk fram, som så småningom har blivit en riksnorm.

Mera om detta kan man läsa i Teleman: Ära, rikedom & reda. Svenska språknämnden 85. Norstedts Ordbok 2002, och i en fortsättning som heter Tradis och funkis. Svenska språknämnden 87. Norstedts Ordbok 2003

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej