Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Kan man säga massa människor i stället för en massa människor?
Svar:
Det är numera vanligt att man säger massa i stället för en massa. Det beror på att massa har blivit ett eget adverb som betyder mycket eller många. Från början var detta ungdomsspråk, men det har efter hand kommit att bli utbrett i fler åldersgrupper.

En förklaring till det borttappade eller slopade en kan vara att ordet en är så lite betonat i fraser som en massa folk, en massa skoj. Men då borde ju en försvinna även i fraser som en mängd alkohol, en hop människor, en sorts kål, en slags frukt (eller ett i ett slags frukt ). Det kan ändå vara en bidragande anledning, men viktigare är nog att massa är så vanligt som uttryck för mängd. Och känslan för ordets ursprungliga betydelse urholkas snabbt, eftersom ordet är så frekvent i den här överförda meningen. Då kan saker och ting hända, som t.ex. att man tappar ordet en. Och då kommer uttrycket att likna andra adverb som uttrycker mängd, det mest typiska mycket.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej