Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad säger man på svenska för risk management?
Svar:
Man säger riskhantering.

Enligt Nationalencyklopedin är riskhantering det överordnade begreppet när man talar om risker och riskreducerande åtgärder. Riskhantering inleds med riskidentifiering och riskurval, som följs av en riskanalys, där riskkällor studeras från två aspekter: exponering och effekt.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej