Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det alla utom jag eller alla utom mig?
Svar:
Det kan heta på båda sätten.

Utom kan uppfattas som en konjunktion som i likhet med och samordnar lika led. Då böjs pronomenet i subjektsform om alla utom jag är subjekt, men i objektsform om alla utom mig är objekt:

Alla utom jag kom i tid.

De bockade av alla utom mig.

Men utom kan också uppfattas som en preposition. Då används objektsform även i subjekt, eftersom vi generellt har objektsform efter prepositioner.

Ingen utom mig ville skriva under.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej