Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Kallas våra måltider alltid frukost, lunch, middag eller finns det andra benämningar?
Svar:
De vanligaste benämningarna på huvudmåltiderna är i dag frukost, lunch och middag.

Vad man kallar dagens huvudmåltider har varierat  och varierar fortfarande  utifrån geografisk hemvist och generation.

Den första måltiden, den som intas på morgonen, kallas i dag vanligenfrukost, men kan även heta morgonmål eller morgonmat.

Den andra måltiden, den man äter mitt på dagen, kallas numera oftast lunch, men kan även heta frukost, ibland andra frukost, eller middag.

Den sista måltiden, den som man äter på kvällen, kallas numera som regel middag, men kan även heta kvällsmat eller kvällsvard.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej