Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Ska en person som attesterar reseräkningar betecknas attesterare eller attestant?
Svar:
I den mån man behöver en sådan beteckning, så finns ordet attestant sedan tidigare. Men attesterare förekommer också i dag. Det är en tydlig och enkel benämning.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej