Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad betyder default och hur används det?
Svar:
Ordet default kommer från engelskan. Det uttalas

Ordets grundbetydelse i engelskan är försummelse; brist. Via uttrycket in default of i brist på har det i datorsammanhang kommit att användas om inställning eller värde i en dator eller ett program som används om inte annan inställning eller annat värde väljs. Svenska datatermgruppen rekommenderar förvalt värde som svensk term för default value.
Läs mer på Svenska datatermgruppens webbplats

Ordet default används även i överförd betydelse. Man kan t.ex. säga att "default är att man är artig mot sina medmänniskor", och då avses att det förväntade "grundbeteendet" är att man är artig.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej