Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Varför heter det skottdag och skottår?

Svar:

Ordledet skott i skottdag och skottår är besläktat med inskott och betyder här alltså att något skjutits in.

Vart fjärde år måste man sätta in en extradag, en skottdag, för att kalenderåret ska stämma med solåret. Ett år som på så sätt får 366 dagar i stället för 365 kallas skottår. Skottdagen inföll tidigare efter 23 februari, vilket innebar att namnsdagarna då försköts med en dag. Fr.o.m. år 2000 har detta ändrats, och skottdagen placeras nu som den 29 februari, och namnsdagarna ligger fast.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej