Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur avstavar man sammansatta ord i vilka tre likadana konsonanter dragits samman till två, t.ex. tillåta?
Svar:
Man skriver vid avstavning ut alla tre konsonanterna, alltså: ägg-gula, till-låta, till-lämpa, topp-position, upp-palla, miss-sköta, glass-strut, natt-tåg.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej