Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vilken är skillnaden mellan kalendarium och kalender?

Svar:

I grunden är det samma ord. I medletidslatinet hette det calendarium. Det lånades in både i sin fulla form omstavat enligt svenska principer till kalendarium och i en förkortad form kalender. Grundbetydelsen är ’förteckning över årets dagar och deras fördelning i månader och veckor’.

I betydelsen ’förteckning över kommande evenemang, möten’ är det vanligast med kalendarium.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej