Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Skriver man förkortningen för bruttonationalprodukt med versaler (BNP) eller gemener (bnp)?

Svar:

Här liksom i andra initialförkortningar som inte är egennamn är det lämpligt att använda gemener, alltså bnp. Det börjar också bli vanligare.

Jämför andra initialförkortningar: cd, cv, dna, gd, pc, sms, tv, vd, vvs.

Med bruttonationalprodukt avses värdet av ett lands produktion av varor, tjänster och investeringar under ett år.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej