Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
När och hur använder man ordförande och rektor i obestämd form?
Svar:
Såväl ordförande som rektor används ibland i obestämd form där man förväntar sig bestämd form.

1) I protokoll står det ibland: "Ordförande meddelade att ...", medan det exempelvis står "Sekreteraren/Kassören meddelade att ...".

Förklaringen till den obestämda formen är troligen att man är osäker på hur ordförande böjs. Man vet kanske vet att formen ordföranden är fel i ett visst sammanhang, men kommer inte ihåg vilket. Det är dock som pluralform den är fel; det heter flera ordförande.

En annan bidragande orsak kan vara att man tror att den obestämda form av funktionsbeteckningar som förekommer i stadgar, t.ex. "På ordförande ankommer att öppna mötet", är en form som alltid ska användas. Men i stadgarna har ordet generell syftning och då kan man använda obestämd form. I protokoll däremot avses mestadels en bestämd person, och då ska bestämd form användas.

2 ) I skolans värld kan man säga: "Rektor beslutade att ...", "Du ska gå till rektor".

Förklaringen till den obestämda formen här är att man velat behandla detta latinska ord enligt latinskt mönster. I latinet finns inga bestämda ändelser. Men det finns ingen anledning till denna avvikelse i svenskt språkbruk. Om ordet inte har generell syftning utan syftar på en bestämd person ska det vara bestämd form.

När ordförande står framför ett namn kan det vara obestämd form: ordförande Bertil Jansson. Men det går också bra med bestämd form: ordföranden Bertil Jansson. När rektor står framför ett namn är det vanligen obestämd form: rektor Elsa Björk. Men bestämd form förekommer också: rektorn Elsa Björk.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej