Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Ska lagar skrivas med stor eller liten bokstav?
Svar:
Officiella benämningar på lagar och andra författningar skrivs med liten bokstav: lagen om allmän försäkring, lag om rätt till medbestämmande i arbetslivet, vägtrafikförordningen. Detta skrivsätt kan användas även vid kortbenämningar: medbestämmandelagen, kommunallagen.

Även balkar skrivs med liten bokstav: brottsbalken, rättegångsbalken.

Initialförkortningar för lagar kan skrivas antingen med stora eller med små bokstäver: MBL eller mbl (medbestämmandelagen), LAS eller las (lagen om anställningsskydd). I myndighetstexter skrivs de av hävd med stora bokstäver.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej