Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det delegeringsbeslut eller delegationsbeslut? Betyder de olika saker?
Svar:
Både delegeringsbeslut och delegationsbeslut förekommer, men delegationsbeslut är klart vanligast.

Både delegering och delegation kan stå som verbalsubstantiv till delegera (’överlåta befogenhet att fatta beslut e.d. till annan, lägre nivå’). Det innebär att både delegering och delegation har betydelsen ’det att delegera’, och följaktligen betyder delegeringsbeslut och delegationsbeslut samma sak.

Förhållandet mellan förled och efterled i en sammansättning är aldrig entydig. Vi kan jämföra med två andra ord: damväska och krokodilväska. Det är bara med hjälp av vår omvärldskunskap som vi förstår att förledet i damväska talar om vem väskan är gjord för, medan förledet i krokodilväska talar om vad väskan är gjord av för material.

I andra sammansättningar kan två tolkningar vara möjliga. Det gäller i fallet med delegeringsbeslut och delegationsbeslut . Båda orden kan tolkas som 1) beslut som fattas genom att beslutsrätten delegerats 2) beslut om att delegera beslutsrätt. Men vi vet genom erfarenhet att det normalt är fråga om betydelse 1.

Eftersom delegation även kan ha ytterligare en betydelse, ’grupp av utsända ombud’, kan delegeringsbeslut vara tydligare, även om delegationsbeslut är vanligast.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej