Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Inom skolans värld är det vanligt att använda ordet värdegrund. Vad menas med det?
Svar:
Ordet värdegrund blev populärt att använda under 1990-talet, i synnerhet om skolan. År 1999 utropades till ”Värdegrundsåret 1999” av Skolverket.

Men det kan också användas t.ex. inom politiken. Ett tidningsbelägg från 1991 talar om hur moderaterna närmast totalt bytt värdegrund i sin politik.

Det finns ett motsvarande ord i i tyska, Wertgrund. Men det är inte säkert att vi har fått det därifrån. Man kan förställa sig att det ligger nära till hands att bilda ordet i svenska utifrån fraser som grundläggande värden/värderingar, värden som ger en grund att stå på o.s.v.

Det betyder alltså en uppsättning värden (idéer, uppfattningar) som ses som grunden för någons liv och handlande.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej