Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Är det korrekt att säga ensa regelverken?
Svar:
Ja. det är helt korrekt. Ordet ensa betyder ’få att stämma överens’. Andra synonyma uttryck är ’samordna, göra likartad, göra enhetlig(are), förenhetliga’. Det hänger ihop med sjötermerna enslinje och ligga ens med. Det avser förhållandet att när två eller flera sjömärken ligger mitt för varandra, så bildas för en betraktare en linje och med hjälp av den linjen kan man orientera sig.

Substantivformen till verbet ensa är ensning som t.ex. i frasen ”ensning av rutiner”.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej