Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Kan man säga några timmar om det bara är fråga om två timmar? Måste det inte heta ett par då?
Svar:
Ordet några anger ett obestämt litet antal. I Svenska Akademiens ordbok står att man med några vanligen avser ett antal om minst tre.

Men uppfattningarna går uppenbarligen isär. Hur ordet ska tolkas kan antagligen bero på sammanhanget. Och som sagt det står ”vanligen” i Svenska Akademiens ordbok.

Uttrycket ett par är inte heller otvetydigt. Det kan ha dels en mer exakt betydelse ’två’, dels en mer ungefärlig innebörd ’två eller drygt två’.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej