Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Skriver man ordningstal med bokstäver eller siffror, alltså andra, tredje, eller 2:a, 3:e osv.?
Svar:
Ordningstal kan skrivas både som ord och som siffror. Om man skriver med siffror är grundregeln att man skriver kolon och ändelse: 1:a, 2:a, 3:e, 4:e osv.

I datum och när man anger upplaga eller utgåva av bok brukar man skriva ordningstalet som siffra.

I datum där månadens namn finns med skriver man siffran utan kolon och ändelse, t.ex. (den) 8 juli. När man anger upplaga eller utgåva skriver man ofta också utan kolon och ändelse, 2 upplagan (ofta förkortat 2 uppl.) och 3 utgåvan (3 utg.).

I andra sammanhang kan man välja mellan att skriva ordningstal som ord eller siffra. Men högre ordningstal, som blir långa att skriva ut, är bäst att skriva som siffra: 25:e festivalen, 75:e årgången.

I viss facktext förekommer punkt vid ordningstal: 2. uppl., 3. bataljonen. Detta skrivsätt avråder vi från.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej