Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad menas med curlingföräldrar?
Svar:
En curlingförälder är en förälder som gör allt för att undanröja – sopa bort – alla hinder och svårigheter för sina barn, precis som en curlingsspelare som ivrigt sopar isen för att curlingstenen ska glida fram lättare. Uttrycket skapades av den danske psykologen Bent Hougaard i debattboken Curling-forældre og service-børn (2000). I januari 2004 slog det snabbt igenom i svenska medier, främst genom en artikelserie i Svenska Dagbladet.

Liknelsen med sopandet i curling användes dock redan 1996 av kd-ledaren Alf Svensson när han kritiserade centern för att ”ägna sig åt curlingpolitik och sopa banan för att de perssonska stenarna lättare ska glida fram” (Dagen 7/8 1996).

Och i Dagens Nyheter 25/1 liknades återigen en viss sorts politik, och politiker, med curlingsopandet: ”I ett folkhem är steget från curlingföräldrar till curlingpolitiker inte långt. Svensk politik kretsar till nittio procent kring frågor om trygghet och rättigheter, med den självklara utgångspunkten att det är politikerna som sopar banan. [...] De som verkligen behöver ett skyddsnät har svårt att få hjälp därför att curlingpolitiken ställt ut för yviga löften till alla andra.”

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej