Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Skrivs länsstyrelsen med stor eller liten bokstav?
Svar:
Länsstyrelsen kan skrivas antingen med liten eller med stor bokstav, beroende på om ordet används som ett namn eller inte.

Länsstyrelsen fungerar som namn och skrivs med stor bokstav när ordet betecknar en specifik länsstyrelse, som t.ex. Länsstyrelsen i Kalmar län.

Däremot betraktas ordet inte som namn när det används som beskrivande beteckning för länsstyrelser i allmänhet, eller när ordet används som kortform av namnet på en specifik länsstyrelse t.ex. "Vänd dig till länsstyrelsen i ditt län", "I Kalmar län arbetar vi på länsstyrelsen med nya arbetsmetoder". När ordet används på detta sätt skrivs det alltså med liten bokstav.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej