Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det jag nyste eller jag nös, jag fryste eller jag frös?
Svar:
Det kan heta både nyste och nös i preteritum, liksom det kan heta både fnyste och fnös och ryste och rös.

I supinum blir det har nyst, har fnyst och har ryst.

Ordet frysa kan också variera i preteritum: fryste och frös. Även i supinum kan det variera: fryst och frusit. Men man brukar bara använda den svaga formen fryst i för frysa betydelsen 'göra så att något fryser'. Man säger alltså "jag har aldrig frusit så", men "jag har fryst in all svamp".

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej