Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad kan man säga i stället för non-profit när man beskriver vård och omsorg utan vinstintresse? Utredningen Vårdens ägarformer skapade uttrycket Organisationer utan vinstsyfte med förkortningen OUV.
Svar:
Uppenbarligen menar man med non-profit här inte verksamhet som drivs ideellt på frivillig grund utan verksamhet som får gå med vinst men inte så stor.

Benämningen icke vinstdrivande är korrekt, liksom organisationer utan vinstsyfte.

Lite kortare vore icke-vinst. Eftersom man gärna vill ha sådana här uttryck i sammansättningar, och många då känner osäkerhet inför bindstreck, så är det bästa att skriva ihop det: ickevinst. Så kan man lätt sätta ihop det till ickevinstföretag, ickevinstidé.

En invändning att ickevinst kan tolkas som det som kan stå som motsats till vinst, nämligen förlust, kan avfärdas med att det inte i alla sammanhang är den naturliga motsatsen, och att samma invändning i så fall gäller non-profit, som betyder just ’icke vinst’.

Vi avråder från att använda oetablerade förkortningar i stil med OUV, eftersom de alltid måste förklaras och kan göra texter svårlästa.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej