Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur förkortas akademiska titlar som filosofie kandidat och filosofie doktor?

Svar:

Akademiska förkortningar följer samma regler som andra förkortningar: avbrytningsförkortningar skrivs med punkt och sammandragningar skrivs utan punkt.

Utifrån de reglerna blir filosofie kandidat fil.kand. eftersom det är två avbrytningar, medan filosofie doktor blir fil.dr, eftersom fil. är en avbrytning och dr en sammandragning. Observera här att frekventa flerordsförkortningar normalt skrivs ihop: fil.dr. Även särskriven form är dock accepterat: fil. dr

Några andra vanliga akademiska förkortningar är:
fil.mag. för filosofie magister
fil.lic. för filosofie licentiat
fil.dr för filosofie doktor
jur.kand. för juris kandidat
jur.dr för juris doktor
med.dr för medicine doktor
med.kand. för medicine kandidat.

Man kan också i stället för fil.kand., fil.mag. och fil.dr använda FK, FM, FD.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej