Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur böjs verbet hålla?

Svar:

I standardsvenskan böjs det: håller, höll, hållit.

I talspråk förekommer även formen höllt i stället för höll och hållt i stället för hållit.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej