Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vad är torde för ett ord? Varifrån kommer det och hur använder man ordet?

Svar:

Torde betyder ’bör sannolikt’ eller 'lär sannolikt'. Det är ett modalt hjälpverb som man använder för att nyansera ett påstående.

I stället för att påstå att 5 000 kr räcker för resan kan man med torde nyansera sitt uttalande. 5 000 kronor torde räcka för resan innebär att 5 000 kr sannolikt, men inte helt säkert, är tillräckligt mycket.

Torde används lite mer i formellt skriftspråk, och det kan vara svårt att förstå för en del läsare. Ofta kan man få samma betydelsenyans med bör eller borde i stället: 5 000 kr bör räcka för resan.

Torde är ett s.k. arvord, som har funnits med i svenska språket så långt tillbaka vi kan följa det.

Det finns en presensform av ordet, tör, men den används mer sällan. I modern svenska finns inga ytterligare tempusformer, men i fornsvenskan fanns ett fullständigt böjningsmönster med thora som infinitivform.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej