Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad är det för skillnad mellan 1) ”Hon får heller inte vara pessimist” och 2) ”Hon får inte heller vara pessimist”?
Svar:
Ordföljden spelar ingen roll. Båda meningarna kan tolkas på två sätt:
1) heller inte/inte heller kan bestämma vad hon inte får vara utöver något annat eller som alternativ till något tidigare nämnt:
a) ”Hon får inte vara X och hon får inte heller/heller inte vara pessimist”
b) ”Hon får inte vara X men hon får å andra sidan inte heller/heller inte vara pessimist”
2) heller inte/inte heller kan bestämma ordet hon:
c) ”X får inte får vara pessimist och det får inte hon heller vara”

Oavsett betydelse är ordföljden inte heller den vanligaste.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej