Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Ibland talas om fonem och morfem i språkliga frågor. Vad är det?
Svar:
Med fonem avses minsta betydelseskiljande enhet i ett språk. Med morfem menas minsta betydelsebärande enhet i ett språk.

Om man byter ut b i bil mot p får man ett nytt ord, pil. Om man fortsätter med sådana här utbyten kan man konstatera att b och p är betydelseskiljande, alltså fonem i svenskan. Ibland men inte alltid är fonem lika med språkljud. Om man byter ut ett bakre sj-ljud mot ett främre sj-ljud i t.ex. sjal, får man inte ett nytt ord. Om man däremot byter ut sj-ljudet mot ett m får man ett nytt ord, mal. Alltså är sj-ljud (oavsett uttal) ett fonem och m ett fonem i svenskan. Däremot är bakre sj-ljud och främre sj-ljud inte två olika fonem utan bara varianter av samma fonem.

Man kan t.ex. konstatera att i ordet personbilarna är person ett morfem (med betydelsen ’mänsklig varelse’), bil ett morfem (med betydelsen ’en sorts fordon’), -ar ett morfem som anger flertal och -na ett morfem som anger bestämdhet. De två första morfemen kan också fungera som självständiga ord, de två andra bara som böjningsändelser. Med hjälp en speciell sorts morfem (avledningsändelser) kan man också skapa nya ord: person + lig > personlig, bil + ist > bilist.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej