Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur böjs verbet dölja?
Svar:
Det böjs dölja, dolde, dolt.

Dölja rimmar på följa, som böjs följde, följt. Ibland smittas verbet dölja av detta och man kan höra döljt. Men den formen betraktas inte som korrekt i skriftspråket.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej