Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Heter det servitutavtal eller servitutsavtal ?

Svar:

Vi rekommenderar servitutsavtal.

Former utan foge-s förekommer också, men vår rekommendation bygger på att det mest framträdande mönstret för sammansättningar med servitut- som förled ändå är foge-s.

Ordet servitut kommer från latin. Det hänger ihop med ordet servus 'slav,tjänare' och servire 'tjäna'. Med servitut avses att en fastighet, "den härskande", har rätt att använda en annan fastighet, "den tjänande", på något sätt, t.ex. genom att använda en brygga, väg eller brunn där.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej