Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Ska det vara accent, och i så fall av vilken sort, i à jour?
Svar:
Uttrycket à jour är ett lån från franskan, och där använder man grav accent över prepositionen à. Därför skriver man det ofta så även i svenskan, men det är lika accepterat (och enklare) att låta bli accenten och skriva ihop uttrycket till ett enda ord: ajour. Så gör man åtminstone i ord som är bildade till detta uttryck: ajourföra och ajournera.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej