Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur används orden daghem, dagis, förskola och föris? Och vad kallas personalen?

Svar:

Ordet daghem används inte så ofta längre. Däremot lever kortformen dagis kvar i mångas vardagsspråk. Benämningen förskola är den absolut vanligaste, och den som vi rekommenderar för formella texter. Från ordet förskola har kortformen föris uppkommit, också den vanlig i informellt språk. Att bilda kortord med ändelsen -is är vanligt i svenskan, jämför ord som kompis, Teknis och kondis.

På en förskola arbetar olika typer av personal, till exempel förskollärare och barnskötare. De kallas ofta pedagoger med ett samlingsnamn. Den vardagliga formen dagisfröken används ibland fortfarande, men mest i informella sammanhang och av barn.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej