Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Skrivs riksdag, regering, Regeringskansliet och de olika departementen med stor eller liten bokstav?
Svar:
Om man ska ha stor eller liten bokstav beror på om beteckningen uppfattas som ett namn eller inte, och det kan vara olika i olika användningar.

Varken regeringen eller riksdagen ses som namn, utan som substantiviska beteckningar för en typ av grundläggande samhällsinrättningar som finns i många länder. De skrivs därför alltid med liten bokstav. Regeringskansliet betraktas däremot som namnet på en organisation och skrivs följaktligen med stor bokstav.

Man har stor bokstav om en beteckning på departement används som namn: Hon jobbar på Finansdepartementet eller Det där kommer säkert från Kulturdepartementet. I andra sammanhang kan beteckningarna användas som beskrivande substantiv, och då skrivs de med liten bokstav, som i Europas alla finansdepartement arbetade dygnet runt eller Det svenska utrikesdepartementet var lika välinformerat som det danska.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej