Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Ska man ha punkt efter internetadresser eller mejladresser som avslutar en mening?
Svar:
Tidigare misstolkades det ofta så att en del trodde att punkten ingick i internetadressen, men i dag kan man utgå från att så gott som alla människor vet att webb- och e-postadresser inte ska avslutas med punkt, och därför går det bra att sätta ut punkt efter en sådan meningsavslutande adress. Av tydlighetsskäl bör man dock försöka att i första hand placera adressen på annan plats i meningen.

I stället för att skriva

Min e-adress är Emil.Emilsson@bolaget.se.

kan man skriva

Emil.Emilsson@bolaget.se är min e-adress.

När adressen tydligare behöver urskiljas i en omgivande textmassa, kan man också lägga den mellan vinkelparenteser med meningens punkt efter parentesen:

Min e-adress är < Emil.Emilsson@bolaget.se >.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej